Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำองค์กร" วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์


read more


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "Innivation Management" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 วิทยากร : อ.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์


read more


บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "High Impact Trainer (วันที่ 3)" ฝึกสอนรอบที่สอง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร : อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ.


read more


บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / (วังน้อย) จัดอบรมหลักสูตร การทำงานเชิงรุก...สู่ความสำเร็จ - Proactive People to Success เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 วิทยกร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / (วังน้อย) จัดอบรมหลักสูตร การทำงานเชิงรุก...สู่ความสำเร็จ - Proactive People to Success เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 วิทยกร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / (วังน้อย)เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work (รุ่น2) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / (วังน้อย)เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work (รุ่น2) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


      Page 15 of 86