Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


กรมสรรพสามิต จัดอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหารกรมสรรพสามิต - Stand & Deliver as Professional for Management (รุ่นที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
กรมสรรพสามิต จัดอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหารกรมสรรพสามิต - Stand & Deliver as Professional for Management (รุ่นที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


กรมสรรพสามิต จัดอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหารกรมสรรพสามิต - Stand & Deliver as Professional for Management (รุ่นที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ
กรมสรรพสามิต จัดอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหารกรมสรรพสามิต - Stand & Deliver as Professional for Management (รุ่นที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อ.จอมพล จีบภิญโญ


read more


บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตตร Successful Succession Planning จัดอบรมหลักสูตร  เมื่ออังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557
บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตตร Successful Succession Planning จัดอบรมหลักสูตร เมื่ออังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557


read more


บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Competency Based Management เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557
บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Competency Based Management เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557


read more


บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร โครงการ ทีทีแอนด์ที สุดยอดนักขายอย่างเหนือชั้น (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) รุ่นที่2 เมื่อวันที่19-20 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อาจารย์ นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร โครงการ ทีทีแอนด์ที สุดยอดนักขายอย่างเหนือชั้น (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) รุ่นที่2 เมื่อวันที่19-20 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อาจารย์ นราธิป อ่ำเที่ยงตรง


read more


      Page 48 of 92