Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ภาพรอยยิ้มของพนักงานบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ที่ได้จัดอบรม การดูแลทัศนคติและสร้างแรงจูงใจพนักงาน อบรมโดยอาจารย์ ธัญมัย ทรงอธิกมาศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555