Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ภาพความอบอุ่นบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด จัดอบรม การดูแลทัศนคติและสร้างแรงจูงใจพนักงาน อบรมโดยอาจารย์ ธัญมัย ทรงอธิกมาศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555