Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ภาพบรรยากาศ โครงการทีทีแอนด์ที สุดยอดนักขายอย่างเหนือชั้น - TT&T Super Sales Project (รุ่นที่ 1) ในวันที่ 1-2 เมษายน 2557 วิทยากร : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง