Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร โครงการ ทีทีแอนด์ที สุดยอดนักขายอย่างเหนือชั้น (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) รุ่นที่2 เมื่อวันที่19-20 พฤษภาคม 2557 วิทยากร : อาจารย์ นราธิป อ่ำเที่ยงตรง