Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Activity

ประมวลภาพการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดย Genius Training พร้อมทั้ง ความรู้สึก ความคิดเห็นและผลงานเข้าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

Genius Training อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างความประหลาดใจและความชื่นชมยินดี ให้กับ แผนกบริการลูกค้า MBK Center