Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


บริหารจัดการ


Management

  • You Were What You Think

       ท่านเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหม? “เบื่องาน” “เบื่อหัวหน้า” “เบื่อลูกน้อง” “ไม่อยากให้โลกนี้มีวันจันทร์” “อยากให้โลกนี้มีแต่วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และขอให้วันอาทิตย์เป็นวันที่มีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง จะเป็น 36 หรือ 48 ชั่วโมงได้ยิ่งดี” (สมัยที่ผมทำงานประจำผมก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับ) การที่เรารู้สึกแบบผลก็คือ “ไม่อยากไปทำงาน แต่ก็ต้องไปเพราะหน้าที่ จะลาป่วย ลากิจ ก็ไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าเขา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ก็ต้องทน ทน ทน แล้วก็ทนๆๆๆ” ผลลัพธ์ที่ผมได้คือ อยู่กับความอดทน ทนกับสิ่งที่ไม่อยากทน    read more
      Page 2 of 7