Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • เจาะใจพฤติกรรมการสื่อสารเชิงคุณภาพ (สำหรับหัวหน้างาน)

  การสื่อสารถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล  ในฐานะหัวหน้างาน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะ  ศิลปะ  และความชำนาญในการใช้เครื่องมือนี้อย่างทรงประสิทธิภาพ  บทความนี้   ได้แนะนำแนวทางการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน  ทำให้หัวหน้างานได้ทบทวน  ย้อนคิดถึงพฤติกรรมการสื่อสารของตนเองที่ปฏิบัติต่อลูกน้อง  สะท้อนภาพให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารให้มีคุณภาพ  ได้ทั้งงานและทั้งใจลูกน้อง  read more
 • เปลี่ยนนิสัยตนเอง เพื่อรองรับ AEC

  การแข่งขันเรื่องต่าง ๆ เช่น การนำเข้าเสรีแรงงาน อาจทำให้แรงงานไทยตกงานเป็นอย่างมาก การนำสินค้าที่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันจากต่างประเทศมาขายในไทย อาจทำให้สินค้าไทยขายไม่ออก และ การเป็นชาตินิยมคลั่งไคล้กระแสต่างประเทศ    สุดท้ายไทยก็จะกลืนวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาแทน      อุปสรรคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากนิสัยของคนไทยเองที่ขัดกับหลักสากลที่ควรเป็น ทำให้การเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อนบ้านของเรา ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนต้องการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยต่าง ๆ ของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรดังนี้
     read more
 • พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการทำงาน

  ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดแบบนี้ ทำให้พฤติกรรมการทำงานของหลาย ๆ คนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบางครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเอื้อกับการทำงานที่ดี แต่เราก็มักจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เสมอ บางคนอาจจะเห็นจนชินตาไปแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นพฤติกรรที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในการทำงานของเรา ลองมาดูกันว่า พฤติกรรมที่ว่ามีอะไรบ้าง  read more
 • การใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในจดหมายธุรกิจ

  การใช้คำขึ้นต้น  หรือที่เรียกว่า Salutation   และคำลงท้าย  หรือ Complimentary  ในการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษนั้น  มีรูปแบบที่เราควรเรียนรู้  ศึกษา  เพื่อให้สามารถนำไปกล่าวทักทาย และกล่าวอำลาในการเขียนจดหมายธุรกิจ  เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และเกิดความสุภาพ ให้เกียรติกับผู้ที่เราติดต่อด้วยได้ บทความนี้จะทำให้เรารู้จักรูปแบบคำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่สามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างดีทีเดียว  read more
 • จะสร้างทัศนคติในการทำงานแบบ PROACTIVE ได้อย่างไร?

  การทำงานแบบ “Proactive” นั้นถือว่าเป็นลักษณะของคนที่ทำงานในเชิงรุก ซึ่งเป็นการทำงานของคนที่ชอบคิดวางแผนงานของตนไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ รวมถึงการคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อน บทความนี้จะแนะแนวทางการสร้างทัศนคติที่เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการทำงานในเชิงรุกซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีในการทำงาน 

     read more
      Page 5 of 14