Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • ภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ตรงไหนในอาเซียน

  เมื่อภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็น “ภาษากลาง” ในการสื่อสารระหว่าง 10 ชาติอาเซียน ทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงกับปัญหาการใช้ “ภาษาอังกฤษ” ของคนไทย เพราะเมื่อดูจากผลสำรวจของสำนักต่าง ๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” บ้างก็ว่าต่ำกว่าอินโดนีเซีย เวียดนาม หรือแม้แต่ “แพ้” ลาว ก็มี เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร? หรือ เพราะเราไม่ใส่ใจที่จะพัฒนาทักษะภาษา  ไม่เคยสนใจว่า เพื่อนบ้านเราเขาไปถึงไหนแล้วกันแน่?     read more
 • คุณอยู่ Gen ไหน มาดูกัน

  คนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป ทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก จึงได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆ 8 เจเนอเรชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์การจัดแบ่งรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันไปทั่วโลกด้วย 

  ลองไปตรวจสอบกันดูซิว่า ครอบครัวของคุณ และตัวคุณเอง อยู่ในรุ่นไหนบ้าง และมีอุปนิสัยคล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้หรือไม่
     read more
 • วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน

  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะ HR หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ คุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาพนักงานของคุณให้
  ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนได้   การส่งเสริมที่ถูกทาง  แสดงให้พวกเขาเห็นว่า      คุณเห็นคุณค่าของพนักงาน ซึ่งสามารถลดอัตราพนักงานลาออกได้   บทความนี้  มีเคล็ดลับวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างน่าสนใจ  read more
 • เครื่องมือสื่อสารจะทันสมัยแค่ไหน แต่ปัญหาการสื่อสารในองค์กรก็ยังไม่หมดไป

  แม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยแค่ไหน ทั้งการส่งอีเมล์ (E-mail) ระบบ Intranet ภายในองค์กร หลายคนใช้วิธีการสื่อสารแบบไร้สาย หรือติดต่อกันทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาการสื่อสารก็ยังไม่หมดไป ซึ่งเรามักจะได้ยินบ่อยครั้งว่า “แจ้งอะไร...ไปมีแต่เงียบ ตามแล้วตามอีก ไม่เห็นใส่ใจเลย…”   ทำไมจึงเป็นเช่นนี้  บทความนี้มีคำตอบ  read more
 • จิตห้าลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในศตวรรษที่ 21

  โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21 นี้   ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่างต้องมีการตื่นตัวในเรื่องต่าง ๆ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว    บทความนี้  ได้กล่าวถึงจิตห้าลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่  จิตชำนาญการ  จิตสังเคราะห์  จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม   เรียกว่าครบวงจรของลักษณะพึงประสงค์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียว  read more
      Page 6 of 14