Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน

แนวทางการส่งเสริมพนักงานควรเน้นที่การพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน ต่อยอดจากสิ่งที่พวกเขามีดีอยู่แล้วให้โดดเด่นขึ้นไป ไม่ควรมัวพะวงกับการแก้ปัญหาจุดอ่อนของพวกเขา อย่างในการประเมินผลการทำงานประจำปีนั้น มักจะเน้นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอและมักจะพบว่า ไม่ว่าจะประเมินสักกี่ครั้ง พนักงานก็ยังต้องปรับปรุงในเรื่องเดิม ๆ อยู่นั่นเอง ทั้งนี้ เพราะการจะเคี่ยวเข็ญให้ใครก็ตามแก้ไขในสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือไม่ถนัดนั้นยาก ในทางกลับกัน หากส่งเสริมให้เขาพัฒนาในสิ่งที่เขาถนัด สิ่งที่เขาสนใจ แน่นอนว่า พนักงานย่อมมีแรงจูงใจที่จะทำมากกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่า คราวนี้มาดูกันว่าคุณจะพัฒนาจุดแข็งของพนักงานได้อย่างไร


1. ลิสต์รายการคุณสมบัติที่คุณคิดว่าจำเป็นต้องมีในการทำงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง
เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในเบื้องต้น เช่น ในตำแหน่งนี้ ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านคิดแคมเปญทางการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง ทักษะการนำเสนอโครงการ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง และการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


2. ให้พนักงานแต่ละคนสำรวจตนเอง และลิสต์จุดแข็งของตนเองออกมา
โดยอาจให้ไกด์ไลน์เป็นคำถาม อาทิ อะไรคือสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองทำแล้วประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิต คุณสมบัติอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น และเขาจะนำประสบการณ์นั้นมาพัฒนาการทำงานของเขาได้อย่างไร เมื่อพนักงานสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ ก็จะลิสต์จุดแข็งของตนออกมาได้ง่ายขึ้น


3. นำลิสต์ของคุณกับของพนักงานมาเทียบกันเพื่อวิเคราะห์ว่า พนักงาน แต่ละคนควรได้รับการส่งเสริมจุดแข็งในด้านไหน และจุดแข็งเขาอยู่ในระดับใด ควรได้รับการพัฒนาอย่างไร
โดยให้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่า เขาต้องการให้บริษัทสนับสนุนเขาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เช่น ให้เขาได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เขาพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายและการวัดผลที่กำหนดชัดเจน
 

การสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความสามารถในเชิงบวกของพนักงานอย่างเต็มที่ ช่วยให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น คุณอาจพบว่า ปัญหาพนักงานเบื่องาน ขาดความกระตือรืนร้น มีแนวโน้มลดลง และนำมาซึ่งอัตราการเข้า-ออกงานลดลงตามไปด้วย 

ขอบคุณที่มา jobsdb.com