Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Trainer

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโททางด้านการตลาด  (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.S.A
• ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
 ปัจจุบัน   : ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกแลธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
                : อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                : อาจารย์พิเศษภาควิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                : อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 อดีต       : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
                : ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                : ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                : ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง บริษัทเอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำกัด
                : ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ปิโตรเลียม ร้านอาหาร การฝึกอบรม และธุรกิจสิ่งทอ

ผู้ชำนาญการด้าน
• การขาย และ การการเจรจาต่อรอง
• การบริหารงานขายให้ถึงเป้าหมาย
• การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด
• การส่งเสริมการขาย
• การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
• การดูแลตัวแทนจำหน่าย
• การวางแผนทางด้านการตลาด

ผลงานวิชาการ
• คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้
• พิชิตยอดขายขั้นเทพ
 

ประสบการณ์บรรยาย

บมจ. ทรู คอปอเรชั่น  บมจ. ล็อกเล่ย์  
บจ. มิซูมิชิ กันยง วัฒนา              บจ. พานาโซนิค (ประเทศไทย) 
บจ. สยามมิชลิน             บจ. เวอร์จินเรดิโอ (ประเทศไทย)  
บจ. ฮอนด้า ลิสสิ่ง บจ. ฮัชชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส : AIS    บมจ. โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมุนิเคชั่น : DTAC 
บจ. โมโตโลล่า (ประเทศไทย)    บจ. ไทยประกันภัย  
บมจ. เอเชียประกันภัย            บจ. สัมพันธ์ประกันภัย
บมจ. ประกันคุ้มภัย จำกัด   บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด 
บมจ. โคเน่ไทยลิฟท์                 บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น  
บจ. บุญรอดบริเวอรี่ บจ. เลนโซ่วิล 
บจ. ทาทาสตีล  บจ. หลักทรัพย์บัวหลวง 
บจ. สมาชิกส่งเสริม  บจ. เอ็ม วี พี โฟ สตาร์  
Z Kuroda Electric Co., Ltd. บจ. ทรูวิชั่น        
บจ. เฮฟาเร (ประเทศไทย)  GFA Thailand Co., Ltd
กรมชลประทาน     บจ. น้ำตาลมิตรผล             
บจ. เพโทรกรีน บจ. มรกต
บจ. ฮอนด้า บางเขน Air Liquid Co., Ltd.  
ธนาคาร กสิกรไทย  บจ. หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย)
บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท    nForce Security System Ap Co., Ltd.
Behn Mayer Co., Ltd.  บมจ. พัฒน์กล จำกัด   
บมจ. เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง บจ. ดี-แลนด์ กรุ๊ป  บจ. สยามซีแพคบล็อก : CPAC      
บจ. เอส ดี เอส เคอร์     บจ. ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)   บมจ. ไทยฮา จำกัด     
บจ. สีกัปตัน  บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
EagleBurgmann (Thailand) Co., Ltd.     บจ. โตชิบา ไทยแลนด์   
บจ. เซนต์-โกเบน เวเบอร์   บจ. คาโอ คอมเมอร์   
บมจ. ทีโอที             บมจ. กสท โทรคมนาคม   
บจ. เมืองไทยประกันชีวิต      บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด     
บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)   บจ. เอสจีเอส (ประเทศไทย)
บจ. เชฟโรเลต (ประเทศไทย)    บจ. ซูซูกิ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
บจ. อุดมพานิช บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  
บจ. แบงเทรดดิ้ง 1992      บจ. ไบเออร์ (ประเทศไทย)
บมจ. เมืองไทย ประกันชีวิต             บมจ. สยามแม็คโคร
บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ     บจ.  อาคเนย์ประกันภัย  
บจ. อาร์เอ็กซ์            บจ. ลัดดา
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย    บจ. เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) 
S.S.L. Healthcare (Thailand) Co., Ltd.  บจ. คิงส์พาวเวอร์ 
NYK Line (Thailand) Co., Ltd. บมจ. ซีพี ออลล์
บจ. น้ำปลาพิไชย บจ. ซอสพริกไทยรุ่งเรือง 
บจ. สิ่งทอซาติน     Cathay Pacific (Thailand) Co., Ltd. 
บจ. เซนต์-โกเบน เวเบอร์    บจ. ไปรษณีย์ไทย
Great Eastern Drug Co., Ltd.  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 
Seco Tools (Thailand) Co., Ltd.  บจ. อาร์ เอส ชัตเตอร์
L’oreal (Thailand) Co., Ltd Regal Jewelry Manufacture
บจ. ซอสพริกไทยรุ่งเรือง  บจ. สิ่งทอซาติน 
บมจ. ทีพีไอโพลีน : TPI Polene บจ. กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้